Wortlos

Waar de Vecht vanuit Duitsland Nederland instroomt staat de beeldengroep Wortlos.

Aan de Nederlandse oever een vrouw en aan de Duitse oever een man beide zittend op een stoel en met hun blik naar elkaar toe gericht. De sculpturen zijn gemaakt van geknoopt ijzerdraad waardoor de beelden transparant zijn. De figuren worden van elkaar gescheiden door de landsgrens en de rivier. Om van het ene beeld naar de andere te komen moet omgereisd worden, er is namelijk geen directe verbinding. Ook al lijken de man en het vrouw dicht bij elkaar wordt er zo toch een afstand gecreëerd. De basisgedachte van Kabakov bij dit werk is dan ook: ‘Grenzen scheiden, liefde verbindt’.